21cake / 廿一客 / 祝福卡

Project 9: 祝福卡

2011

 

值得慶祝的壹天,值得多做壹些。在這張精美的祝福卡上勾畫生日,或紀念日期。最多支持40個字,把祝福詞變成祝福的句子,專門打印出來。

 

1.jpg2.jpg3.jpg6.jpg8.jpg

9.jpg

10.jpg

 

 

 

 

扫描二维码分享到微信

在线咨询
联系电话

400-888-8888